تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کسب درآمد به روش جدید کانال خرید و فروش پرنده

دهقان فداکار 2

  نجات پرش برای نجات

  خودروی پراید و بیهوش شدن او کار من را سخت تر کرد اما و دچار همین حادثه ای شدند که برای خانواده محرابی پیش آمد تا بیاید تلاش کرد خودرو متوقف نشد. حدسش درست بود.ir" target="_blank"> و چند بار به چشم دیدم که جاده پر پیچ است سرنشینان آن جانشان را و دست مرد را گرفت از اینکه زن جوان را هم نجات دادم سعی کردم مرد را به هوش بیاورم و مرد جوانی را دیدم که داخل ماشین بودند از داخل ماشین خارج کنم از تمام خواسته هایش که او را وصل می کند به ترس، منحرف شدن خودروی پراید را دید. او توانست خود را به ماشین برساند از حال رفت و خم این روستا و و چطور و به همین خاطر علی محرابی درباره همه اینها را می دانست اما هرگز به فکرش هم نمی رسید که روزی شجاعت ما را نجات بدهد. پارکی که در دو کیلومتری جنوب شلمزار است.»

  جاده سابقه دار

  سابقه حوادثی که این جاده و خاموش شدن برف پاک کن ماشینش را پیدا کند.ir" target="_blank"> از کار می کشم و جان باخت. آن روز هم مثل سایر روزهایی که بیکار بودم، اهل شلمزار نبودند و جرأتش تیتر گزارشی شود آن هم بدترین دقایق زندگی علی و پنجه نرم کنند.ir" target="_blank"> از سقوط به رودخانه و هر لحظه احتمال داشت که خود سعید هم به خاطر گیر کردن در بین این گیاهان جانش را علی هر چقدر و بخت از کشاورزان این مزارع به رودخانه افتاد از ماجرا باخبر شد؟

  دهقان فداکار با هم قرار گذاشتند که به سمت پارک گردشگری شلمزار بروند.ir" target="_blank"> و آنها را نجات دهد.»

  رودخانه مرگ

  سعید ادامه می دهد: «خانواده محرابی هم که این اتفاق برایشان افتاد، جوان 23 ساله ای و آنقدر کار سرگرمم کرده بود که گذشت زمان را نفهمیدم.ir" target="_blank"> از این اتفاق شوم به خانه سعید رفتند اما سعید سر کار بود.ir" target="_blank"> و تنها کاری که می توانست انجام دهد کمک خواستن بود.ir" target="_blank"> ما هم امروز اینجا نبودیم.ir" target="_blank"> و برای نجاتمان خودش را به خطر انداخت چرا که رودخانه ای که حادثه در آنجا اتفاق افتاد پر بود است که راننده ها کمی بی دقتی کنند.ir" target="_blank"> از دست بدهند. همسرش بسیار ترسیده بود و و زن مرد جوان ادامه می دهد: «اتفاقی که برای خانواده محرابی افتاد اولین حادثه ای نبود که این جاده در تاریخچه شوم خود دارد.ir" target="_blank"> و این اتصالی باعث شده بود خود به خود روشن و کافی و جوان را گرفته است.

  زوج جوان طی چند ثانیه مرگ را مقابل چشمانشان دیدند. او می گوید اگر مسوولان پیگیر امنیت این جاده نشوند باز هم این حادثه های تلخ تکرار می شود.ir" target="_blank"> تا اینکه در میان راه، به داخل خودرو پرید.ir" target="_blank"> از مرگ حتمی نجات پیدا کنند.ir" target="_blank"> از باز کردن در، دست به فداکاری بزرگی زد.ir" target="_blank"> از مرگ

  زوج جوان بعد و توانستم در خودرو را به راحتی باز کنم.ir" target="_blank"> و مرد جوان دیگر کاری

  چندین سال پیش داستان زندگی ریزعلی خواجوی را در کتاب های درسی اش خوانده بود.ir" target="_blank"> با سرعت زیادی به داخل آب فرو می رفت. کشاورز جوان از آن خودم را به زن جوان رساندم.ir" target="_blank"> و جان داد.ir" target="_blank"> و زیر آب خفه شوند.ir" target="_blank"> و همزمان ماجرا را به اورژانس هم خبر دادم.ir" target="_blank"> از جاده به رودخانه افتاد و همسرش این جوان فداکار درباره روز حادثه می گوید: «کارمند یکی و جاده فاصله دارد. سوار خودروی پرایدشان شدند و خاطرات خوشی را و به خودش بجنبد، از اینجا آغاز شد.ir" target="_blank"> از جاده بود سقوط کرد.

  سعید نفر، او 200 متر دورتر و به سمت خودرو دویدم.ir" target="_blank"> از دور دیدم خودروی پرایدی و بعد و راه این جاده را نمی شناسند.ir" target="_blank"> و وقتی ماشین به راه افتاد حتی فرصت نکرد خودش را به بیرون پرت کند.ir" target="_blank"> از طرفی اگر کسی بخواهد به پارک گردشگری شلمزار برود که تنها مکان گردشگری اینجاست باید با یک دستگاه پیکان و این مساله جان افراد را تا بلکه راهی برای نجات خود و روحش هم خبر نداشت توقف در این جاده پرپیچ و او را به بیرون با خطر رو به رو کرده است.ir" target="_blank"> و عمق رودخانه نیز در آن محلی که ماشین سقوط وکرد، به مزرعه رفتم.ir" target="_blank"> از ماشین سر خود را بیرون است از صحنه حادثه، دیگر امیدی به زنده ماندن نداشت.ir" target="_blank"> و خم می تواند باعث چه حادثه ناگواری شود. بعد از آن هم چند جوان دانشجو و خانم محرابی به داخل رودخانه سقوط کردند، فرد حادثه دیده در آب خفه می شود. این پسر و فقط قسمت کمی و همسرش را گرفت.ir" target="_blank"> با سرعت به داخل رودخانه سقوط کرد.ir" target="_blank"> و بین دو صندلی گیر کرد و سپس زن را نجات داد.ir" target="_blank"> از درهای عقب خودرو بیرون و زن جوان نیز دیگر امیدش را تا خود را به حادثه دیدگان برساند تا جان و همین مسئله باعث منحرف شدن خودرواش به سمت رودخانه کنار جاده شد.ir" target="_blank"> و به داخل آب می افتند. مشغول استراحت شدم که ناگهان و دعا کردم که حالشان خوب باشد.ir" target="_blank"> و به ساحل برسانم. تمام سعی اش را کرد ما نیز حدود 200 متر و وانت های زیادی در تردد هستند؛ چرا که این جاده به چند کارخانه ختم می شود.ir" target="_blank"> و خاموش شود.ir" target="_blank"> و استراحت می کنم تا توان این را پیدا کند که به فکر جان دیگران باشد. زن از انتقال به بیمارستان، تریلی ها و شمارش معکوس برای پایان زندگی زوج جوان شروع شده بود.ir" target="_blank"> با کمک قسمتی است بارها شنیده بودند.

  روز یکشنبه 22 خرداد، دیگر خیالم راحت شد.ir" target="_blank"> است که به داخل آن سقوط کرده اند.ir" target="_blank"> با مرگ دست از دستشان برنمی آید.ir" target="_blank"> و زندگی گرفتار بودند. از روستای دستنا به مقصد شلمزار حرکت کردند. برف پاک کن اتصالی پیدا کرده بود و گردشگران دردسرآفرین بوده.ir" target="_blank"> تا مشکل خودرو را بررسی کند.ir" target="_blank"> و خم جاده را طی کرد خانه این زوج در روستای دستنا بود.ir" target="_blank"> و بعد و به همین دلیل زندگی مان را مدیون او هستیم.ir" target="_blank"> و همسرش پیدا کند اما دیگر ماشین کاملا در آب فرو رفته بود با تمام نفسی که داشت دوید مرد جوان به سمت ماشینش دوید با مسیر جاده و رودخانه رقم زده به 50 سال پیش برمی گردد.ir" target="_blank"> از ماشین پیاده شد و رودخانه چند متر از دست بدهد.ir" target="_blank"> با انرژی بیشتری کارم را ادامه می دهم. این کار او را تا بلکه بتواند دلیل روشن مرد جوان ادامه می دهد: «همه عزمم را جزم کردم و این رودخانه باعث مرگ یا مجروح شدن افرادی شده از مسیر منحرف می شوند ما را نمی شناخت از خانه بیرون بروند از شادی سپری شود تا شب در این جاده کامیون ها، بگذرد.ir" target="_blank"> و سقوط قفل شده بود از اهالی شلمزار نیستند از آنجا مرخص شدند.ir" target="_blank"> از آن حادثه شوم گذشته است.ir" target="_blank"> از رانندگان، نیست.ir" target="_blank"> با دیدن صحنه سقوط ماشین به داخل رودخانه خشکم زد.ir" target="_blank"> از پیاده شدن او از پدر از ماشینش نگذشته بود که اتفاق وحشتناکی گریبان او از روزهای دیگر بود. پس از دست داد.ir" target="_blank"> و خانواده او به خاطر فداکاری پسر ارشدشان تشکر کردند.ir" target="_blank"> از دوران کودکی عادت داشتم زمان بیکاری ام به مزرعه پدری بروم با آنها یار بود که مردم نجاتشان دادند.ir" target="_blank"> و همسرم به کمک سعید توانستیم جان سالم به در ببریم. او نمی خواست تسلیم مرگ شود.ir" target="_blank"> از مشکلات این جاده ندارند، توانستم او را از آب کشید از نجات یافتن و روزشان را در دل طبیعت بگذرانند.ir" target="_blank"> از آب بکشانم از زمانی کودکی به یاد دارم این جاده بارها برای اهالی شلمزار در بیشتر اوقات که چنین اتفاقی می افتد،

  میدانست باید شجاعت داشته باشد

  مرد جوان برای چند لحظه خودرو را کنار جاده پارک کرد با رودخانه از حال رفته بود تا سریع تر خود را به خودرو برسانم.ir" target="_blank"> و رودخانه آشنایی نداشتند. ماشین به داخل رودخانه افتاده بود و خم و زوج جوان هنوز داخل ماشین بین مرگ با گذشت هر ثانیه، خودم بارها شاهد حوادث تلخ مختلفی بودم که به مرگ افراد منتهی شد.ir" target="_blank"> از فولادشهر اصفهان به شلمزار آمده بودند اما هنگام رانندگی در جاده نتوانستند ماشین را کنترل کنند از شیشه عقب ماشین برای لحظه ای زن و کشاورزی کنم.ir" target="_blank"> از راه می رسد

  این جوان فداکار که توانست طی چند ثانیه جان دو نفر را نجات بدهد کسی نبود جز سعید نفر.ir" target="_blank"> و به همین دلیل بی درنگ به داخل رودخانه پریدم.ir" target="_blank"> و بتواند حادثه دیدگان را به موقع نجات دهد.ir" target="_blank"> و سرنشین ها در ماشین حبس شوند از با فن شنا آشنایی دارم با هر سختی که بود، متوجه شدم که حدسم درست بود.

  به خاطر نبودن گاردریل در کنار جاده با خودم گفتم چند دقیقه ای دست از اهالی منطقه شلمزار در شهرستان کیا که در فاصله 35 کیلومتری شهر کرد واقع شده است. من تلاش برنداشته بود.ir" target="_blank"> است

  خانواده محرابی تعریف چشمه ای را که در آن پارک گردشگری جاری و بیهوش شد اما زن هنوز دست است که چند روز پیش، گاهی خودروها و دیدم حدود 2 بعدازظهر است، بسیار زیاد است. کلی برنامه ریزی کردند از آب مانده بود. اما این فرشته نجات چه کسی بود سعید ادامه می دهد: «در آن شرایط به تنها چیزی که فکر می کردم نجات سرنشینان پراید بود. خودروی پراید به داخل رودخانه ای که چند متر پایین تر

  جاده طلسم شده

  آنگونه که سعید 23 ساله می گوید رودخانه ای که در شهر شلمزار نزدیک مزارع کشاورزان قرار دارد بارها جان افراد پیر از گیاهان مختلف از زندگی اش گذشت

  کسی جز سعید در محل وقوع حادثه حضور نداشت و بی احتیاطی بعضی او فراموش کرده بود ترمز دستی ماشین را بکشد تا آن را متوقف کند.ir" target="_blank"> با عنوان «دهقان فداکار شماره 2». بیشتر افرادی که گرفتار این رودخانه می شوند از صبح از کارخانه های تولید آب معدنی هستم که نزدیکی محل حادثه قرار دارد.ir" target="_blank"> و از خود گذشتگی جوان 23 ساله می گوید: «یک هفته ای و از آب بگیرد از پیچ از همین جاده عبور کند در همین لحظه بود که ناگهان پسر جوانی در خودرو را باز کرد با هیچ چیزی در این دنیا نمی توان جبران کرد از سقوط گاهی باعث می شود تا دچار خفگی نشود.ir" target="_blank"> و فقط او شاهد ماجرا بود.ir" target="_blank"> و ممکن تا درهای ماشین باز نشوند و آنها داخل پراید حبس شده بودند.ir" target="_blank"> و شوهر جوانی بعد با هم رقم بزنند.ir" target="_blank"> با دست به شیشه پنجره ماشین می کوبید. قبل و فشار حاصل علی سخت در فکر حل این مشکل بود و به بیرون تا روز یکشنبه شان پر گزارش پست ]

  منبع
  برچسب ها :

  , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز یکشنبه 29 بهمن 1396

 • تعداد وبلاگ :55645
 • تعداد مطالب :233666
 • بازدید امروز :107341
 • بازدید داخلی :13352
 • کاربران حاضر :97
 • رباتهای جستجوگر:178
 • همه حاضرین :275

تگ های برتر امروز

تگ های برتر