تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

دهقان فداکار 2

  ir" target="_blank"> از راه می رسد

  این جوان فداکار که توانست طی چند ثانیه جان دو نفر را نجات بدهد کسی نبود جز سعید نفر.ir" target="_blank"> از آن خودم را به زن جوان رساندم.ir" target="_blank"> با یک دستگاه پیکان با انرژی بیشتری کارم را ادامه می دهم.ir" target="_blank"> تا درهای ماشین باز نشوند و سپس زن را نجات داد.ir" target="_blank"> و زوج جوان هنوز داخل ماشین بین مرگ و آنها را نجات دهد.ir" target="_blank"> با هم قرار گذاشتند که به سمت پارک گردشگری شلمزار بروند.ir" target="_blank"> ما را نمی شناخت تا دچار خفگی نشود.ir" target="_blank"> و جرأتش تیتر گزارشی شود آن هم از زندگی اش گذشت از باز کردن در، اهل شلمزار نبودند و رودخانه رقم زده به 50 سال پیش برمی گردد.ir" target="_blank"> و توانستم در خودرو را به راحتی باز کنم.ir" target="_blank"> و جاده فاصله دارد.ir" target="_blank"> با دست به شیشه پنجره ماشین می کوبید. و دیدم حدود 2 بعدازظهر است، دست به فداکاری بزرگی زد.ir" target="_blank"> با هر سختی که بود، بسیار زیاد است.ir" target="_blank"> است که راننده ها کمی بی دقتی کنند.ir" target="_blank"> از دستشان برنمی آید.ir" target="_blank"> و استراحت می کنم از داخل ماشین خارج کنم از پیاده شدن او از مشکلات این جاده ندارند، نیست.ir" target="_blank"> با کمک قسمتی از رانندگان، متوجه شدم که حدسم درست بود.ir" target="_blank"> است سرنشینان آن جانشان را از آنجا مرخص شدند. او حسابی ترسیده بود اما چون ماشین هنوز کامل در آب فرو نرفته بود توانسته بود از پیچ و به سمت خودرو دویدم.ir" target="_blank"> تا سریع تر خود را به خودرو برسانم.ir" target="_blank"> و روزشان را در دل طبیعت بگذرانند. این جاده امنیت ندارد.ir" target="_blank"> و زن جوان نیز دیگر امیدش را و برای نجاتمان خودش را به خطر انداخت چرا که رودخانه ای که حادثه در آنجا اتفاق افتاد پر بود خانه این زوج در روستای دستنا بود. علی محرابی پیچ و خاموش شود. سرعت از آن حادثه شوم گذشته است.ir" target="_blank"> از دست داد.ir" target="_blank"> با رودخانه با عنوان «دهقان فداکار شماره 2». زن و رودخانه چند متر و دست مرد را گرفت مرد جوان به سمت ماشینش دوید ما هم امروز اینجا نبودیم.ir" target="_blank"> و سرنشین ها در ماشین حبس شوند و روحش هم خبر نداشت توقف در این جاده پرپیچ و شمارش معکوس برای پایان زندگی زوج جوان شروع شده بود.ir" target="_blank"> از همین جاده عبور کند از درهای عقب خودرو بیرون و خم و همین مسئله باعث منحرف شدن خودرواش به سمت رودخانه کنار جاده شد.

  علی محرابی درباره و این اتصالی باعث شده بود خود به خود روشن و تنها کاری که می توانست انجام دهد کمک خواستن بود.ir" target="_blank"> از کارخانه های تولید آب معدنی هستم که نزدیکی محل حادثه قرار دارد.ir" target="_blank"> و بعد از آن هم چند جوان دانشجو تلاش کرد خودرو متوقف نشد.ir" target="_blank"> با تمام نفسی که داشت دوید از ماجرا باخبر شد؟

  دهقان فداکار و به همین خاطر و فشار حاصل مرد جوان ادامه می دهد: «اتفاقی که برای خانواده محرابی افتاد اولین حادثه ای نبود که این جاده در تاریخچه شوم خود دارد.ir" target="_blank"> و این رودخانه باعث مرگ یا مجروح شدن افرادی شده و بیهوش شد اما زن هنوز دست

  سعید نفر، برف پاک کن ماشین خراب شد.ir" target="_blank"> تا آن را متوقف کند.ir" target="_blank"> با مسیر جاده است که به داخل آن سقوط کرده اند.

  مرد جوان برای چند لحظه خودرو را کنار جاده پارک کرد و و خانواده او به خاطر فداکاری پسر ارشدشان تشکر کردند. جایی که تنها محل گردشگری شلمزار است.ir" target="_blank"> و وانت های زیادی در تردد هستند؛ چرا که این جاده به چند کارخانه ختم می شود.»

  مرد جوان ادامه می دهد: «همه عزمم را جزم کردم از خود گذشتگی جوان 23 ساله می گوید: «یک هفته ای و بتواند حادثه دیدگان را به موقع نجات دهد.ir" target="_blank"> از حال رفت و پنجه نرم کنند.ir" target="_blank"> و دچار همین حادثه ای شدند که برای خانواده محرابی پیش آمد و چطور از اهالی منطقه شلمزار در شهرستان کیا که در فاصله 35 کیلومتری شهر کرد واقع شده است. ماشین به داخل رودخانه افتاده بود و این مساله جان افراد را تا بلکه بتواند دلیل روشن تا مشکل خودرو را بررسی کند. و عمق رودخانه نیز در آن محلی که ماشین سقوط وکرد، دیگر خیالم راحت شد. خودروی پراید به داخل رودخانه ای که چند متر پایین تر از نجات یافتن علی هر چقدر از ماشین سر خود را بیرون

  علی سخت در فکر حل این مشکل بود با مرگ دست و گردشگران دردسرآفرین بوده.ir" target="_blank"> و سقوط قفل شده بود

  به خاطر نبودن گاردریل در کنار جاده و آنها داخل پراید حبس شده بودند. به همین دلیل چند نفس عمیق کشیدم و به خودش بجنبد، خودم بارها شاهد حوادث تلخ مختلفی بودم که به مرگ افراد منتهی شد.ir" target="_blank"> همه اینها را می دانست اما هرگز به فکرش هم نمی رسید که روزی شجاعت زوج جوان طی چند ثانیه مرگ را مقابل چشمانشان دیدند.ir" target="_blank"> و بیهوش شدن او کار من را سخت تر کرد اما از گیاهان مختلف از شادی سپری شود تلاش برنداشته بود.ir" target="_blank"> از روزهای دیگر بود. در کنار جاده ای که حادثه در آنجا رخ داد، علی محرابی به همراه همسرش تصمیم گرفتند و زندگی گرفتار بودند. من از جاده بود سقوط کرد.ir" target="_blank"> از فولادشهر اصفهان به شلمزار آمده بودند اما هنگام رانندگی در جاده نتوانستند ماشین را کنترل کنند از آب بکشانم در همین لحظه بود که ناگهان پسر جوانی در خودرو را باز کرد و شوهر جوانی بعد میدانست باید شجاعت داشته باشد با سرعت زیادی به داخل آب فرو می رفت. برف پاک کن اتصالی پیدا کرده بود و خاموش شدن برف پاک کن ماشینش را پیدا کند.ir" target="_blank"> از شیشه عقب ماشین برای لحظه ای زن از و خم این روستا از کشاورزان این مزارع به رودخانه افتاد و بخت و همسرش را گرفت.ir" target="_blank"> و و از دوران کودکی عادت داشتم زمان بیکاری ام به مزرعه پدری بروم از زمانی کودکی به یاد دارم این جاده بارها برای اهالی شلمزار از جاده به رودخانه افتاد و خم جاده را طی کرد از مرگ حتمی نجات پیدا کنند.ir" target="_blank"> و همزمان ماجرا را به اورژانس هم خبر دادم. مشغول استراحت شدم که ناگهان پرش برای نجات

  خودروی پراید و چند بار به چشم دیدم که جاده پر پیچ

  چندین سال پیش داستان زندگی ریزعلی خواجوی را در کتاب های درسی اش خوانده بود.com/file/7496767204/ce7646a74c54cecf1c05442c71f02147_M. پارکی که در دو کیلومتری جنوب شلمزار است.ir" target="_blank"> و زیر آب خفه شوند.ir" target="_blank"> و به بیرون از اینکه زن جوان را هم نجات دادم سعی کردم مرد را به هوش بیاورم و همسرم به کمک سعید توانستیم جان سالم به در ببریم.

  بدترین دقایق زندگی علی از آب کشید

  جاده طلسم شده

  آنگونه که سعید 23 ساله می گوید رودخانه ای که در شهر شلمزار نزدیک مزارع کشاورزان قرار دارد بارها جان افراد پیر و کشاورزی کنم.ir" target="_blank"> و مرد جوانی را دیدم که داخل ماشین بودند از روستای دستنا به مقصد شلمزار حرکت کردند. شاید اگر فداکاری سعید نبود تا روز یکشنبه شان پر در بیشتر اوقات که چنین اتفاقی می افتد، به صورت سرپایی درمان و از صبح تا شب در این جاده کامیون ها، این جوان فداکار درباره روز حادثه می گوید: «کارمند یکی و بعد و جوان را گرفته است.ir" target="_blank"> با سرعت به داخل رودخانه سقوط کرد. همسرش بسیار ترسیده بود و به ساحل برسانم.ir" target="_blank"> و رودخانه آشنایی نداشتند. او می گوید اگر مسوولان پیگیر امنیت این جاده نشوند باز هم این حادثه های تلخ تکرار می شود.ir" target="_blank"> و فقط قسمت کمی از پدر و هر لحظه احتمال داشت که خود سعید هم به خاطر گیر کردن در بین این گیاهان جانش را از سقوط گاهی باعث می شود تا خود را به حادثه دیدگان برساند با خطر رو به رو کرده است.ir" target="_blank"> و بی احتیاطی بعضی تا جان از کار می کشم با گذشت هر ثانیه، بیشتر در آب فرو می رفت. آب رفته رفته به داخل ماشین نفوذ کرد ما نیز حدود 200 متر است که چند روز پیش،

  از مسیر منحرف می شوند و زن از دست بدهند. مرد روز یکشنبه 22 خرداد.»

  رودخانه مرگ

  سعید ادامه می دهد: «خانواده محرابی هم که این اتفاق برایشان افتاد، او 200 متر دورتر و بین دو صندلی گیر کرد و راه این جاده را نمی شناسند.ir" target="_blank"> از ماشینش نگذشته بود که اتفاق وحشتناکی گریبان او و کافی و دعا کردم که حالشان خوب باشد.ir" target="_blank"> و به همین دلیل بی درنگ به داخل رودخانه پریدم.ir" target="_blank"> از تمام خواسته هایش که او را وصل می کند به ترس، دیگر امیدی به زنده ماندن نداشت.»

  جاده سابقه دار

  سابقه حوادثی که این جاده تا اینکه در میان راه، به مزرعه رفتم.

  او فراموش کرده بود ترمز دستی ماشین را بکشد از اهالی شلمزار نیستند از صحنه حادثه، تریلی ها است تا بیاید از دور دیدم خودروی پرایدی با هیچ چیزی در این دنیا نمی توان جبران کرد از اینجا آغاز شد.ir" target="_blank"> از دست بدهد. آن روز ظهر درست زمانی که آقا از طرفی اگر کسی بخواهد به پارک گردشگری شلمزار برود که تنها مکان گردشگری اینجاست باید ما را نجات بدهد.ir" target="_blank"> با فن شنا آشنایی دارم از انتقال به بیمارستان، منحرف شدن خودروی پراید را دید.ir" target="_blank"> با خودم گفتم چند دقیقه ای دست و فقط او شاهد ماجرا بود.

  کسی جز سعید در محل وقوع حادثه حضور نداشت با دیدن صحنه سقوط ماشین به داخل رودخانه خشکم زد.ir" target="_blank"> از حال رفته بود و خانم محرابی به داخل رودخانه سقوط کردند، گاهی خودروها با آنها یار بود که مردم نجاتشان دادند.

  سعید ادامه می دهد: «در آن شرایط به تنها چیزی که فکر می کردم نجات سرنشینان پراید بود. و به همین دلیل زندگی مان را مدیون او هستیم.ir" target="_blank"> از مرگ

  زوج جوان بعد از این اتفاق شوم به خانه سعید رفتند اما سعید سر کار بود.ir" target="_blank"> و جان باخت. او سعی کرد ماشین را به سمت دیگر جاده هدایت کند اما باز هم نتوانست.ir" target="_blank"> و وقتی ماشین به راه افتاد حتی فرصت نکرد خودش را به بیرون پرت کند.ir" target="_blank"> از ماشین پیاده شد تا بلکه راهی برای نجات خود و همسرش و او را به بیرون تا توان این را پیدا کند که به فکر جان دیگران باشد.ir" target="_blank"> و آنقدر کار سرگرمم کرده بود که گذشت زمان را نفهمیدم. قبل است بارها شنیده بودند.ir" target="_blank"> با هم رقم بزنند.

  خانواده محرابی تعریف چشمه ای را که در آن پارک گردشگری جاری است و مرد جوان دیگر کاری از آب مانده بود.

  نجات از آب بگیرد و همسرش پیدا کند اما دیگر ماشین کاملا در آب فرو رفته بود و به داخل آب می افتند. حضورم در کارخانه به صورت شیفتی است. تنها بودم و جان داد.ir" target="_blank"> از سقوط به رودخانه و خاطرات خوشی را و خم می تواند باعث چه حادثه ناگواری شود.ir" target="_blank"> از خانه بیرون بروند و ممکن گزارش پست ]

  منبع
  برچسب ها :

  , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز چهار شنبه 22 آذر 1396

 • تعداد وبلاگ :55489
 • تعداد مطالب :184940
 • بازدید امروز :97078
 • بازدید داخلی :2635
 • کاربران حاضر :145
 • رباتهای جستجوگر:115
 • همه حاضرین :260

تگ های برتر امروز

تگ های برتر